Programmeerimise olümpiaadikursus on 2015.-2016. õppeaastal läbiviidav kursus, mille suunitluseks on programmeerimiskeelte C++ ja Python kaasabil õpilastele informaatika ja programmeerimise maailma tutvustamine. Kursuse põhieesmärk on nii algajate kui ka edasijõudnute koolitamine erinevateks informaatika ainevõistlusteks ja olümpiaadideks.

Algajate kursus on mõeldud neile, kellel pole varasemat programmeerimiskogemust või kes on programmeerimisega veel üsna vähe kokku puutunud ja ei tunne end sellealastes põhitõdedest veel kuigi kindlalt. Baasteadmised pole tarvilikud ning kõigil aidatakse võimalikest raskustest üle saada. Algajate kursusel keskendutakse alguses elementaarsete programmeerimisoskuste selgeksõpetamisele, hiljem tutvustatakse ka algoritmikat ja erinevaid andmestruktuure.

Kursuse eesmärk on algajate ettevalmistamine informaatikaolümpiaadiks. Kasutusel on programmeerimiskeel C++, eelnevad teadmised programmeerimisest pole vajalikud.

Programmeerimise olümpiaadikursus on 2014.-2015. õppeaastal läbiviidav kursus, mille suunitluseks on programmeerimiskeele C++ ja Pythoni kaasabil õpilastele informaatika ja programmeerimise maailma tutvustamine. Kursuse põhieesmärk on nii algajate kui ka edasijõudnute koolitamine erinevateks informaatika ainevõistlusteks ja olümpiaadideks.

Treeningkursus on mõeldud neile, kellel on programmeerimisega juba pisut rohkem kogemusi. Eeduseks on valikulausete, korduslausete, järjendite ja alamprogrammide tundmine. Tundides lahendatakse koos olümpiaadiülesandeid ning õpitakse erinevate algoritmide ja andmestruktuuride kasutamist.