Võtmed kursusele sisenemiseks on vastavalt: 12Aklass, 12Bklass 
Võtmega esmakordselt  sisenemine on vajalik, et oleksite õpetaja jaoks klassiti gruppides.