Võti registreerimiseks vastavalt: 10Aklass, 10Bklass või 10Cklass