Programmeerimise olümpiaadikursus on 2014.-2015. õppeaastal läbiviidav kursus, mille suunitluseks on programmeerimiskeele C++ ja Pythoni kaasabil õpilastele informaatika ja programmeerimise maailma tutvustamine. Kursuse põhieesmärk on nii algajate kui ka edasijõudnute koolitamine erinevateks informaatika ainevõistlusteks ja olümpiaadideks.

Treeningkursus on mõeldud neile, kellel on programmeerimisega juba pisut rohkem kogemusi. Eeduseks on valikulausete, korduslausete, järjendite ja alamprogrammide tundmine. Tundides lahendatakse koos olümpiaadiülesandeid ning õpitakse erinevate algoritmide ja andmestruktuuride kasutamist.